Det har vært lite snakk om Os triathlon i år pga usikkerhet rundt Covid 19 situasjonen. Styret har nå bestemt at BTC ønsker å gjennomføre stevnet søndag 13/9-2020. Stevnet blir gjennomført etter NIF’s «koronavettregler«. Les mer på NIF sine sider https://www.triatlonforbundet.no/norges-triatlonforbund/nyheter/nyheter-2020/koronavettregler-for-triatlon/

Arrangementet kan ha max 200 personer på området. Dette vil inkludere deltakere, funksjonærer og vakter. Påmelding vil bli etter førstemann til mølla prinsippet. Det vil derfor bli vanskelig å ha for mange publikummere inne på området. Disse blir derfor henvist til å stå langs løypen. For barnetriathlon vil foreldre/foresatte selvsagt få lov til å hjelpe barna.

Påmelding skjer via EqTiming sine sider https://signup.eqtiming.com/?Event=ostriathlon

Det vil bli behov for frivillige for å kunne gjennomføre stevnet. Forberedelser lørdag 12/9, og gjennomføring/rydding søndag 13/9. Registrering for frivillige kan gjøres via denne linken: http://ostriathlon.no/frivillig/?fbclid=IwAR0oqfYOXroR4uXbV4n4VSlwIRLVCJrV4AItBxYFDFUSu9LiDNRX5Spu3G4

Pre-race er ikke anbefalt gjennomført av Triathlon forbundet av hensyn til covid 19. Derfor vil ikke BTC arrangere pre-race i år. Det er likevel mulig for de som ønsker å avtale individuelt å kjøre gjennom løypen dersom ønskelig. Avtal gjerne på Facebook BTC medlemsgruppe https://www.facebook.com/groups/153771382206/