Styret

Styret i Bergen Triathlon Club 2022:

Styreleder: Robert Svendsen
Nestleder: Kathrine Tvedt Lavik
Styremedlem: Trond Ahlsen
Styremedlem: Marius Meisterplass Aam
Kasserer: Alf Kåre Kjærnet
Varamedlem: Anne Grethe Kvist
Varamedlem: Kristoffer Nieuwjaar

Klubben kan kontaktes på epostadresse: bergentri@gmail.com