Styret

Styret i Bergen Triathlon Club 2020/21:

Styreleder: Gjord Berg
Nestleder: Janne Sørum
Styremedlem: Anne Grethe Kvist
Styremedlem: Einar hauge Hansen
Kasserer: Alf Kåre Kjærnet
Varamedlem: Nikolai Kalvenes
Varamedlem: Vivian Skeie

Klubben kan kontaktes på epostadresse: bergentri@gmail.com