Styret i Bergen Triathlon Club 2017

Styreleder: Gjord Berg
Nestleder: Odd Magne Rød
Styremedlem: Torunn Aarøy
Styremedlem: Irene Kjønnerød
Kasserer: Lars Bucher-Johannessen
Varamedlem: Trond Erik Gundersen
Varamedlem: Christen Skjerven

Klubben kan kontaktes på epostadresse: bergentri@gmail.com