Styret

Styret i Bergen Triathlon Club 2016

Styreleder: Siv Hansen
Nestleder: Frode Storvik
Styremedlem: Cecilie Christensen
Styremedlem: John Grieg
Kasserer: Lars Bucher-Johannessen
Varamedlem: Ole Jacob Taraldset
Varamedlem: Christen Skjerven

Klubben kan kontaktes på epostadresse bergentri@gmail.com